Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Mục đích:

Dữ liệu thông tin cá nhân mà canhomandaringarden.com thu thập bao gồm: Họ tên; địa chỉ email, SĐT; địa chỉ; giá và thông tin về bất động sản mà khách hàng yêu cầu ký gửi với mục đích cung cấp các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

Phạm vi sử sụng dữ liệu thông tin:

Các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng được chúng tôi sử dụng vào các mục đích sau:

Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu thông tin đã tiếp nhận từ phía khách hàng. Nếu chưa có sự đồng thuận của khách hàng, sẽ không cung cấp cho bên thứ ba. Ngoại trừ trường hợp nhận được yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ:

Dự liệu thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trong một thời gian cần thiết để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các yêu cầu khách hàng đưa ra. Dữ liệu sẽ bị hủy bỏ theo yêu cầu của quý khách hoặc chúng tôi không còn cung cấp dịch vụ.

Cam kết bảo mật:

Thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng dịch vụ trên Canhomandaringarden được cam kết bảo mật theo đúng chính sách này. Chúng tôi chỉ sử dụng thông này để thông tin về dịch vụ hay thực hiện những giao dịch khách hàng yêu cầu, gửi tài liệu về các chương trình ưu đãi đến khách hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng cho website, dịch vụ, công nghệ, quy trình dựa trên ý kiến đánh giá của khách hàng

Nói KHÔNG với việc cung cấp, tiết lộ dữ liệu thông tin khách hàng cho bên thứ 3 khi chưa được sự cho phép từ phía khách hàng. Trong trường hợp tấn công bởi hacker dẫn đến mất mát dữ liệu, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông tin cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và quý khách được biết.

Cam kết nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp tối ưu để các bảo mật thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng sàn giao dịch Canhomandaringarden  được tốt nhất.